Ścieżka historyczna przebiegać będzie po zewnętrznej części murów twierdzy oraz w jej wnętrzu. W części zew. od strony ul. Czeskiej zostanie odtworzony historyczny ogród Komendanta. Wzdłuż ścieżki zostaną rozmieszczone elementy małej infrastruktury typu: ławki, oświetlenie.