Maping 3D

Projekt ścieżki historycznej związanej z Twierdzą Kłodzko to nie tylko remont murów, fontanny, odnowienie Ogrodu Komendanta, wytyczenie nowych szlaków. To także przybliżenie odwiedzającym dawnych czasów. Jak to zrobić? Najlepiej za pomocą nowoczesnych technologii.

Prace w Twierdzy nie zwalniają tempa. Wręcz przeciwnie. Trwają prace murarskie przy uzupełnianiu ubytków ścian i sklepień, skuwane są wtórne cementowe tynki, posadzki oraz zamurowania. Równolegle prowadzona jest wycinka zieleni inwazyjnej i prace ziemne związane z przywróceniem pierwotnego poziomu Fosy Wróbla. Wszystko to, by już za kilka miesięcy można korzystać z...