Krótki opis Projektu

Projekt dot. rekonstrukcji ścieżki historycznej, udostępniającej Twierdzę Kłodzką. Ścieżka od strony miasta wiedzie poprzez zabytek - Ośrodek Historyczny Miasta Kłodzka. Zrekonstruowana ścieżka udostępni zwiedzającym nieużytkowane dotychczas obszary Twierdzy. Rekonstrukcja ścieżki będzie polegała na: koniecznych wyburzeniach, rewitalizacji Ogrodu Komendanta, Fontanny, odtworzeniu schodów z Ogrodu Komendanta, altany, modernizacji schodów wzdłuż muru, odtworzeniu Bramy Wróbla, budowie budynku wc, odtworzeniu dziedzińca, wykonaniu małej architektury, restauracji korytarza oraz „Kojca”, adaptacji części pomieszczeń „Bastionu Jabłonka” na zaplecze sceny, oświetlenie ścieżki historycznej, oznaczenia ścieżki historycznej, monitoring, instalacja bramki zliczającej, zakupie wyposażenia do realizacji oferty kulturalnej, wykonanie sanitariatów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz udogodnienia w postaci makiety 3D, tablic infor. w języku Braille.

W ramach Projektu wybrane pomieszczenia Twierdzy zostaną zaadaptowane na cele edukacyjne, wystawiennicze, kulturowe. Na bazie modernizowanej infrastruktury utworzone i udostępnione zostaną:

1Przestrzenie wystawowe - Kazamata Kojec, która zostanie wyposażona w system multimediów (Mapping) przedstawiających elementy walki; turysta odniesie wrażenie, że znajdzie się w centrum bitwy;

2Scena wraz z niezbędnym zapleczem oraz powstanie oferta kulturalna (muzyczna, teatralna, filmowa) i wystawiennicza, wykorzystująca multimedialne i nowatorskie rozwiązania (mapping). Dodatkowo ścieżka historyczna będzie oferować funkcję edukacyjną kierowaną do młodzieży, głównie w ramach „zielonych szkół”. W miesiącach letnich od maja do września na Twierdzy Kłodzko będą organizowane działania artystyczne plenerowe mające na celu ożywienie miejsc historycznych poprzez sztukę a tym samym zwiększenie ilości osób odwiedzających Twierdzę. Planuje się w warunkach plenerowych Twierdzy organizacje interdyscyplinarnych działań z wielu dziedzin sztuki tj. teatru i multimediów, plastyki , muzyki, filmu. Program zakłada prezentację przez 5 miesięcy od maja do września szeregu działań artystycznych w czterech blokach tematycznych, które będą odbywać się przynajmniej j raz w tygodniu.