Ścieżka historyczna przebiegać będzie po zewnętrznej części murów twierdzy oraz w jej wnętrzu. W części zew. od strony ul. Czeskiej zostanie odtworzony historyczny ogród Komendanta. Wzdłuż ścieżki zostaną rozmieszczone elementy małej infrastruktury typu: ławki, oświetlenie.

Offline Page

 

There is a possibility to disable access to the front of your site.

How to enable the offline page?
Step 1: Go to "System -> Global Configuration -> Site".
Step 2: Click on "Yes" for "Site Offline" option.
Step 3: Fill in a text for "Offline Message" to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
Step 4: Click on "Save" to save your settings.

How to customize the offline page?
You need to edit the following file: /templates/jm-template-name/offline.php